Missie & Visie

Missie

Allsum helpt agrifood bedrijven met een professionele aanpak van hun technische projecten. Samen met de klant zoekt Allsum op basis van bewuste waardes naar de essentie.

Visie

De complexiteit in de agrifood sector neemt sterk toe. Wereldwijd communicerende markten, strengere klanteisen, meer en complexere techniek van gespecialiseerde leveranciers, personeelsschaarste, milieutaakstellingen en steeds groter wordende financiële belangen maken dat investeringsprojecten zeer weloverwogen moeten worden gekozen en uitgevoerd. Waar voor de bouw of verbouw van een pand vaak nog wel een architecten- of bouwprojectenbureau wordt ingezet wordt er voor de verwerkings- en verpakkingstechniek vooral gewerkt vanuit eigen kennis en in samenwerking met machineleveranciers op basis van vertrouwen. Hierbij ontstaan door de toenemende complexiteit steeds meer risico’s op technisch, financieel en juridisch vlak. Het investerende bedrijf zet deze stappen niet dagelijks en dus kunnen er zaken worden onderschat of over het hoofd worden gezien. En ook is het door de toenemende specialisatie steeds minder waarschijnlijk dat de machineleverancier met de warmste relatie of het belangrijkste sleutelproduct ook de beste complete oplossing voor deze specifieke situatie leveren kan. In deze wirwar van belangen, benodigde kennis en vaardigheden is er ruimte is voor een onafhankelijk bureau dat geheel in het belang van de investeerder denkt en werkt. Dit is wat Allsum doet. 

Allsum is een onafhankelijk engineerings- en consultancybureau en richt zich op mechaniserings- en automatiseringsprojecten in de internationale agrifood industrie. Samen met de klant zoekt Allsum op basis van bewuste waardes naar wat essentieel is, wat er bereikt moet worden en wat daarvoor nodig is: hoofdlijnen en relevante details, inhoud en proces.  
De mensen van Allsum ondersteunen de klant op ieder gewenst niveau en putten uit brede ervaring en uitgebreide technische- en sectorkennis. Het oplossen van problemen en het bouwen van systemen zit in hun bloed. Zij combineren dit met een methodische aanpak en open communicatie om zo doordachte optimale oplossingen te realiseren.

Scroll naar boven